D.O. Saimaa -merkin myöntämisperusteet

Merkki voidaan myöntää tuotteille tai raaka-aineille, jotka on tuotettu, käsitelty ja jalostettu Saimaan alueella. Alueellisen kriteerin täyttymiseksi lasketaan 100 km etäisyys Saimaan vesistöstä. Merkin myöntäminen edellyttää lisäksi korkealuokkaista ja vastuullista valmistusprosessia sekä yhteiskuntavastuullisten kriteerien täyttymistä. Arvioinnissa huomioidaan myös tuotteen tai raaka-aineen yhteys alueen kulttuuriperintöön. Merkkiä voidaan hakea joko yksittäisille tuotteille, raaka-aineille tai koko tuotevalikoimalle. Sen myöntämisestä vastaa Etelä-Savon maakuntaliiton nimeämä asiantuntijaraati.


Näkyvyyttä pienellä panostuksella

Voit saada D.O. Saimaa -laatumerkin käyttöösi pienellä rahallisella ja ajallisella panostuksella. Merkkiä haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli tuotteesi täyttää merkin myöntämisen edellyttämät kriteerit, saat sen käyttöösi kahdeksi (2) vuodeksi hintaan 200 €. Voit hakea merkkiä yhdelle tai useammalle tuotteellesi – hinta pysyy samana. Käyttömaksut ohjataan lyhentämättöminä D.O. Saimaa -merkin markkinointiin.

Merkin hallinnoinnista ja myöntämisestä vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto